Son dakika... İçişleri'nden 81 ile yeni genelge: O araçlar için harekete geçildi
Son dakika... İçişleri'nden 81 ile yeni genelge: O araçlar için harekete geçildi

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ‘Hurda/Uyuşuk Araçların Toplatılması’ konulu genelgede sokak, sokak, meydan gibi kamunun ortak başvuru alanlarına ya da özel mülkiyete konu yerlere uzun süreli bırakılan; terk edilmiş, hurda, hareketsiz, buluntu, hasara uğramış, kullanılamaz ışık halkası gelmiş araçların, görüş ve çevre kirliliğinin yanı sıra patlama ve yanma riski de taşımaları sebebiyle kamu düzeni ve güvenliğini tehdit edici hal aldığı kaydedildi. Son dönemlerde park, meydan gibi alanlarla birlikte özel mülkiyete konu taşınmazlarda bu şekildeki araçlardan kaynaklı sorunların çözümüne karşın şikayet ve taleplerin arttığına uyarı çekilen genelgede, bu yönde alınacak önlemler sıralandı.

HURDA ALANLARI BELİRLENECEK

5393 sayılı ‘Belediye Kanunu’nun 15’inci maddesi ve 5216 sayılı ‘Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesi uyarınca belediye sınırları içinde belirlenmeyen külüstür alanı varsa bir an önce belirlenmesi sağlanacak. Söz konusu araçların niteliklerine göre belediyelerce belirlenen hurda ambar alanları veya yediemin otoparklarında muhafaza altına alınacak. Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 174’üncü maddesi zarfında kara yolunu kullananları uzun süre etkileyecek şekilde park edilmiş, terk edilmiş veya hasara uğramış araçların, trafik zabıtasıyla birlikte 2918 sayılı ‘Karayolları Trafik Kanunu’nun 6’ncı ve ‘Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 7’nci ve 9’uncu maddelerince güvenlik ve jandarma hizmetleri sınıfındaki öteki personel ve belediye zabıtası kadar saptama edilecek ve ruhsat sahiplerine araçlarını kaldırmaları hususunda gerekli bildiri yapılacak. Kaldırılmayan araçların ise trafik zabıtasınca trafikten menedilmesi sağlanacak.

5326 sayılı ‘Kabahatler Kanunu’nun 41/6 maddesi gereğince kullanılamaz ışık halkası gelen motorlu kara veya deniz nakil araçlarını ya da bunların mütemmim cüzlerini sokağa ya da kamuya ait yerlere bırakan vasıta sahiplerine kaldırmaları yönünde beyanname yapılacak. Tebliğe karşın araçlarını kaldırmayanlara işlem yapılarak, bu araçların hurda alanlara kaldırılması sağlanacak. Bunların kaldırılmasına ilişkin masraflar ise vasıta sahibinden hem tahsil edilecek.

6 AYDA TESLİM ALINMAYAN BULUNTU VE TRAFİKTEN MEN ARAÇLAR SATILACAK

‘Karayolları Trafik Kanunu’nun Ilave 14’üncü maddesi kapsamında buluntu olması nedeniyle veya bu kanun hükümleri gereğince trafikten menedilerek alıkoyulan ama sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan ya da aranmayan araçların ulusal emlak müdürlükleri vasıtasıyla satılması sağlanacak. Valiliklerce mahalli şartlar da dikkate alınarak konuya ilişkin hazırlanan genel dikte örneği yayımlanacak.

Vali/kaymakam başkanlığında düzenlenen vatandaşla randevulaşma veya muhtar toplantıları ilk olarak olmak üzere aynı toplantı ya da etkinliklerde kolluk birimlerince konu hakkında gerekli bilgilendirme yapılacak ve vatandaşın bu yöndeki ihbarları ivedilikle değerlendirilecek.

Toplumsal farkındalığı çoğaltmak amacıyla ilgili birimlerce koordinasyon kurularak konu hakkında broşürler hazırlanarak, dağıtılacak. sosyal ağ üzerinden bilgilendirme/ bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecek.

Vali tarafından görevlendirilecek vali yardımcısının koordinesinde kaymakamlıklar, yerel yönetimler, kolluk birimleri, ilgili meslek odaları ile kamu kurum ve kuruluşlarının iki taraflı çalışmasıyla mevcut şart tespiti yapılacak. Kamuya ait yerlerde ya da özel mülkler üzerinde terk edilmiş, külüstür, dingin, buluntu, hasara uğramış, kullanılamaz ayla gelmiş veya akılcı zaman üzerindeki parklanma yapan araçlara dair envanter çalışması yapılacak. Bu şekilde tespiti yapılan araçların külüstür depo alanları kaldırılmasına ya da yediemin otoparklarında muhafaza altına alınması dair ilerlemeler 3’er aylık dönemler halinde İçişleri Bakanlığı’na gönderilecek.

sizlere yenihabervar.com farkıyla sunulmuştur

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir