İçişleri genelgesi: Atıl haldeki hurda araçlar toplatılacak

İçişleri genelgesi: Atıl haldeki hurda araçlar toplatılacak

İçişleri Bakanlığı, trafik güvenliğini ve millet düzenini tehlikeye atan sokak, cadde ve meydanlardaki, hurda veya atıl durumdaki araçlara yönelik tedbirleri taşıyan genelgeyi valiliklere yolladı.
Genelgede, nüfus ve vasıta yoğunluğunun artmasına alt olarak park alanı ihtiyacının arttığı, bu durumun ara sıra trafik güvenliğini ve yoğunluğunu ‘olumsuz etkilediği’ belirtildi.

Sokak, sokak, meydan gibi kamunun iki taraflı dilekçe alanlarına veya özel mülkiyete konu yerlere uzun süreli bırakılan, terk edilmiş, külüstür, dingin, buluntu, hasara uğramış, kullanılamaz ayla gelmiş araçların, oluşturdukları görüş ve çevre kirliliğine uyarı çekilen genelgede bu araçların patlama ve yanma riski nedeniyle millet düzeni ve güvenliğini de korkutma ettiği vurgulandı.

Hem genelgede, son dönemlerde park, meydan gibi alanlarla birlikte özel mülkiyete konu taşınmazlarda bu şekildeki araçlardan kaynaklı sorunların çözümüne yönelik şikayet ve taleplerin arttığı kaydedildi.

Genelgede, bu araçlarla ilgili izlenecek adımlar ve yöntemler şöyle sıralandı:

**5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15’inci maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesi uyarınca belediye sınırları içerisinde belirlenmeyen hurda alanı varsa bir lahza evvel belirlenmesi sağlanacak. Laf konusu araçlar niteliklerine tarafından (külüstür ya da terk edilmiş olma durumuna emrindeki olarak) belediyelerce belirlenen külüstür depo alanları ya da yediemin otoparklarında muhafaza altına alınacak.
**Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 174’üncü maddesi dahilinde kara yolunu kullananları uzun vakit etkileyecek şekilde park edilmiş, terk edilmiş ya da hasara uğramış araçların, trafik zabıtasıyla birlikte 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 6’ncı ve Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 7 ve 9’uncu maddelerince güvenlik ve jandarma hizmetleri sınıfındaki öteki personel ve belediye zabıtası kadar saptama edilecek ve ruhsat sahiplerine araçlarını kaldırmaları hususunda zorunlu beyanname yapılacak. Kaldırılmayan araçların trafik zabıtasınca trafikten men edilmesi sağlanacak.
**5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 41/6 maddesi uyarınca kullanılamaz ülkü gelen motorlu kara veya deniz nakil araçlarını veya bunların mütemmim cüzlerini sokağa veya kamuya ait yerlere bırakan vasıta sahiplerine kaldırmaları yönünde bildiri yapılacak. Tebliğe rağmen araçlarını kaldırmayanlara operasyon yapılarak, bu araçların külüstür alanlara kaldırılması sağlanacak. Bunların kaldırılmasına ilişkin masraflar ise sahibinden tahsil edilecek.
**Karayolları Trafik Kanunu’nun Ilave 14’üncü maddesi zarfında buluntu olması nedeniyle ya da bu kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan ancak sahipleri tarafından altı ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan araçların Ulusal Emlak müdürlükleri vasıtasıyla satılması sağlanacak.
**Valiliklerce mahalli koşullar da dikkate alınarak konuya ilişkin hazırlanan genel dikte örneği yayımlanacak.
**Vali/kaymakam başkanlığında düzenlenen vatandaşla buluşma ya da muhtar toplantıları öncelikle elde etmek üzere aynı buluşma ya da etkinliklerde kolluk birimlerince konu hakkında gerekli bilgilendirme yapılacak. İhbarlar ivedilikle değerlendirilecek.
**Toplumsal farkındalığı artırmak nedeniyle ilgili birimlerce koordinasyon kurularak broşürler hazırlanarak dağıtılacak. sosyal ağ üzerinden bilgilendirme/ bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecek.
**Vali tarafından görevlendirilecek vali yardımcısının koordinesinde kaymakamlıklar, lokal yönetimler, kolluk birimleri, ilgili iş odaları ile ulus kurum ve kuruluşlarının müşterek çalışmasıyla mevcut koşul tespiti yapılacak.
**Kamuya ait yerlerde veya özel mülkler üzerinde terk edilmiş, hurda, atıl, buluntu, hasara uğramış, kullanılamaz ülkü gelmiş veya makul sürenin üzerinde park halinde bulunan araçlara dair envanter çalışması yapılacak. Bu şekilde tespiti yapılan araçların külüstür ambar alanlarına kaldırılmasına ya da yediemin otoparklarında muhafaza altına alınması dair ilerlemeler, üçer aylık dönemler (mart, haziran, eylül, aralık aylarının sonlarında) halinde İçişleri Bakanlığı’na gönderilecek. sizlere yenihabervar.com farkıyla sunulmuştur

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir