Bakanlıktan hurda ve atıl araçların toplatılmasıyla ilgili genelge

Bakanlıktan hurda ve atıl araçların toplatılmasıyla ilgili genelge

İÇİŞLERİ Bakanlığı, trafik güvenliğini ve ulus düzenini tehlikeye atan cadde, sokak ve meydanlardaki külüstür, uyuşuk araçların toplatılmasıyla ilgili 81 il valiliğine genelge yolladı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya kadar, ‘Hurda/Atıl Araçların Toplatılması’ konulu genelgede cadde, sokak, meydan gibi kamunun ortak dilekçe alanlarına ya da özel mülkiyete konu yerlere uzun süreli bırakılan; terk edilmiş, hurda, tembel, buluntu, hasara uğramış, kullanılamaz ülkü gelmiş araçların, görünüm ve çevre kirliliğinin yanı sıra patlama ve yanma riski de taşımaları sebebiyle halk düzeni ve güvenliğini korkutma edici hal aldığı kaydedildi. Son dönemlerde park, meydan gibi alanlarla birlikte özel mülkiyete konu taşınmazlarda bu şekildeki araçlardan kaynaklı sorunların çözümüne karşın şikayet ve taleplerin arttığına uyarı çekilen genelgede, bu yönde alınacak önlemler sıralandı.

HURDA ALANLARI BELİRLENECEK5393 sayılı ‘Belediye Kanunu’nun 15’inci maddesi ve 5216 sayılı ‘Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesi uyarınca belediye sınırları içinde belirlenmeyen külüstür alanı varsa bir lahza önce belirlenmesi sağlanacak. Söz konusu araçların niteliklerine kadar belediyelerce belirlenen külüstür depo alanları ya da yediemin otoparklarında muhafaza altına alınacak. Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 174’üncü maddesi zarfında kara yolunu kullananları uzun süre etkileyecek şekilde park edilmiş, terk edilmiş ya da hasara uğramış araçların, trafik zabıtasıyla birlikte 2918 sayılı ‘Karayolları Trafik Kanunu’nun 6’ncı ve ‘Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 7’nci ve 9’uncu maddelerince güvenlik ve jandarma hizmetleri sınıfındaki diğer personel ve belediye zabıtası göre tespit edilecek ve ruhsat sahiplerine araçlarını kaldırmaları hususunda zorunlu bildiri yapılacak. Kaldırılmayan araçların ise trafik zabıtasınca trafikten menedilmesi sağlanacak.5326 sayılı ‘Kabahatler Kanunu’nun 41/6 maddesi gereğince kullanılamaz ışık halkası gelen motorlu kara ya da deniz nakil araçlarını ya da bunların mütemmim cüzlerini sokağa veya kamuya ait yerlere bırakan araç sahiplerine kaldırmaları yönünde bildiri yapılacak. Tebliğe karşın araçlarını kaldırmayanlara işlem yapılarak, bu araçların hurda alanlara kaldırılması sağlanacak. Bunların kaldırılmasına ilişkin masraflar ise araç sahibinden ayrıca tahsil edilecek.6 AYDA TESLİM ALINMAYAN BULUNTU VE TRAFİKTEN MEN ARAÇLAR SATILACAK’Karayolları Trafik Kanunu’nun Ek 14’üncü maddesi kapsamında buluntu olması sebebiyle veya bu kanun hükümleri uyarınca trafikten menedilerek alıkoyulan ama sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan ya da aranmayan araçların ulusal emlak müdürlükleri vasıtasıyla satılması sağlanacak. Valiliklerce mahalli koşullar da dikkate alınarak konuya ilişkin hazırlanan genel dikte örneği yayımlanacak.Vali/kaymakam başkanlığında düzenlenen vatandaşla randevulaşma veya muhtar toplantıları öncelikle almak üzere benzer toplantı veya etkinliklerde kolluk birimlerince konu hakkında zorunlu bilgilendirme yapılacak ve vatandaşın bu yöndeki ihbarları ivedilikle değerlendirilecek.Toplumsal farkındalığı artmak nedeniyle ilgili birimlerce koordinasyon kurularak konu hakkında broşürler hazırlanarak, dağıtılacak. sosyal ağ üzerinden bilgilendirme/ bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecek.

Vali göre görevlendirilecek vali yardımcısının koordinesinde kaymakamlıklar, yerel yönetimler, kolluk birimleri, ilgili meslek odaları ile halk kurum ve kuruluşlarının ortak çalışmasıyla mevcut koşul tespiti yapılacak. Kamuya ait yerlerde ya da özel mülkler üzerinde terk edilmiş, külüstür, hareketsiz, buluntu, hasara uğramış, kullanılamaz ülkü gelmiş veya akla yatkın vakit üzerindeki parklanma yapan araçlara dair envanter çalışması yapılacak. Bu şekilde tespiti yapılan araçların külüstür depo alanları kaldırılmasına veya yediemin otoparklarında muhafaza altına alınması dair ilerlemeler 3’er aylık dönemler halinde İçişleri Bakanlığı’na gönderilecek.

sizlere yenihabervar.com farkıyla sunulmuştur

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir